Verken je eigen (be)handelen bij aanhoudende pijnklachten

8 November 12:00-18:00u vindt het tweede congres van Pijn in Beweging plaats in Groningen.

Aanhoudende pijn is complex en is een groot probleem in de samenleving. Behandeling van persisterende pijnproblemen is multifactorieel en bewust zijn van ons eigen handelen in de dagelijkse praktijk is belangrijk. Gedurende dit congres hopen we u te inspireren om aanhoudende pijn en de behandeling hiervan vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Verschillende sprekers zullen hun kennis en inzichten delen over de verschillende dimensies van pijn en pijnmanagement. Daarnaast moedigen we actieve deelname aan door middel van workshops en interactieve sessies – Ongetwijfeld ga je met nieuwe ideeën en inzichten naar huis gaat!

Accreditatie is in aanvraag.