Inschrijven

AANMELDPROCEDURE

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan het netwerk, dan is de aanmeldprocedure als volgt:

Stuur vóór 31-12-2018 een motivatiebrief voor deelname waarin u een beschrijving geeft van:

  • Uw missie en visie omtrent het begeleiden van mensen met chronische pijn
  • Uw scholing op het gebied van chronische pijn
  • Uw werkervaring als fysiotherapeut met chronische pijn
  • Uw praktijksituatie wat betreft patiëntenpopulatie, logistiek, geografische gegevens
  • Wat u wilt halen of kunt brengen in het netwerk
  • NAW-gegevens

vergezeld van een casusbeschrijving die u interessant of relevant vindt in de context van chronische pijn.

Gebaseerd op bovenstaande zal mogelijk een uitnodiging volgen voor een kennismakingsdag (ter indicatie februari 2019) waarop, naast een enquête, enkele persoonlijke gesprekken zullen plaatsvinden met bovenstaande items als onderwerp.

Na deze kennismakingsdag wordt door de organisatie een keuze gemaakt in de samenstelling van de eerste lichting van deelnemers aan het netwerk, waarop een afstemmingsscholing zal worden gepland om eenheid in het netwerk te ontwikkelen en dezelfde taal te spreken.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@pijninbeweging.nl.

Wilt u geen deelnemer worden, maar wél op de hoogte blijven van het netwerk en informatie omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen pijn? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief en volg ons op facebook!

Aanmelding nieuwsbrief

* verplicht/

( mm / dd )

Bekijk eerdere nieuwsbrieven.