Impact van Pijn

Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van chronische pijn, bijna 1 op de 5 Nederlanders. Denk aan mensen met langdurige lage rugklachten, nekklachten, fibromyalgie, migraine, prikkel darm syndroom, persisterende gewrichtsklachten en zo zijn er nog vele voorbeelden.  Zij kunnen niet doen wat zij willen doen, ze passen hun leven voortdurend aan vanwege de pijn. Dat heeft niet alleen impact op de persoon zelf of hun directe omgeving, het kost de samenleving jaarlijks ook nog eens 20 miljard euro; deels aan medische zorg (circa 20%) en deels aan indirecte kosten, zoals arbeidsuitval (circa 80%). Chronische pijn is een groot probleem, waar we met z’n allen wat mee moeten doen, bijvoorbeeld door pijn te begrijpen, door mensen met chronische pijn op de goede manier te steunen en door hulpverleners te helpen moet hoe ze patiënten hierbij kunnen helpen.

Wat is pijn?

Een veel voorkomende gedachte is dat pijn een signalering is van schade. Dit heeft mogelijk te maken met pijnlijke ervaringen in onze kindertijd of later tijdens het doormaken van ziekte, blessures of trauma’s. Maar pijn is niet zozeer een signalering van schade, het is veel meer dan dat. Pijn is één van de uitingen van een complex beschermingssysteem waar vele factoren op van invloed zijn. Ons beschermingssysteem wordt automatisch en onbewust geactiveerd wanneer dit nuttig is. Dit systeem kan, soms door invloeden waar we niet direct bij stilstaan, soms door invloeden die we niet direct vinden, overgevoelig worden. Een overgevoelig beschermingssysteem kan zorgen voor pijnklachten waar we vaak het nut niet van in zien, maar wat wel leidt tot soms frustrerende situaties. Gelukkig wordt hier veel onderzoek naar gedaan zodat we dit systeem steeds beter leren begrijpen en we uiteindelijk mensen met pijn beter kunnen helpen.

Het is te complex om hier volledig uit te kunnen leggen. Er zijn boeken vol over geschreven, welke zeker de moeite waard zijn om te lezen, zoals “Begrijp de Pijn” en “Explain Pain; Supercharged”.

Handvatten over eigen regie bij pijn

Ben je opzoek naar meer informatie over chronische pijn, kijk dan eens op de volgende links