“Pijn in Beweging”

Het netwerk Pijn in Beweging is een samenwerkingsverband van individuele fysiotherapeuten in de regio groot Groningen. Wij bestaan omdat we de kwaliteit van leven van mensen met chronische pijn willen optimaliseren door (1) het leveren van de best mogelijke fysiotherapeutische zorg voor mensen met chronische pijn, (2) samenwerking van fysiotherapeuten te bevorderen, (3) uitwisselen en verspreiden van kennis en kunde, bijdragen aan de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn en andere multidisciplinaire richtlijnen, (4) samenwerking met andere disciplines, patiënten, onderzoekers, beleidsmakers, en fungeren als vertegenwoordiger en gesprekpartners in het multidisciplinaire pijnveld, (5) uitvoeren van onderzoek en (6) verbeteren van voorlichting omtrent pijn.

Zorgstandaard Chronische Pijn

Het doel van de Zorgstandaard (welke hier te downloaden  is) is het sneller herkennen van mensen met chronisch pijn. Tevens is het doel van de zorgstandardaard patiënten met chronische pijn op de juiste plek krijgen voor zinnige, zuinige en excellente zorg (Stepped Care).

Onderwijs

We willen ‘state of the art’ onderwijs geven en coördineren, zodat we blijven leren van elkaar in diverse behandelcontexten en regio’s.

Samenwerkingsverbanden

Het netwerk heeft een intensieve samenwerking met het KNGF om af te stemmen met het landelijke beleid en andere samenwerkingsverbanden in Nederland. Daarnaast neemt het KNGF deel in de Pijn Alliantie Nederland (PAN), waardoor er ook afstemming is met het landelijke multidisciplinaire pijnveld.

Wetenschappelijk onderzoek

Om zinnige en doelmatige zorg te kunnen leveren is implementeren en deímplementeren van wetenschap cruciaal. Daarnaast beoogt het netwerk Pijn in beweging samen te werken met wetenschappers waardoor een verbinding ontstaat tussen de praktijk en wetenschap.

Het netwerk “Pijn in Beweging” heeft een intensieve samenwerking met het KNGF om af te stemmen met het landelijke beleid en andere samenwerkingsverbanden in Nederland. Daarnaast neemt KNGF deel in de Pijn Alliantie Nederland (p.a.i.n), waardoor ook afstemming is met het landelijke multidisciplinaire pijnveld.

Visie

Bottom up

We geloven dat de toekomst van fysiotherapie in onze eigen handen ligt. We willen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen geloofwaardigheid door de best mogelijke zorg te leveren.

 Respect

We geloven in een respectvolle en transparante manier van communiceren.

We kijken over onze grenzen

We geloven dat we elkaar nodig hebben bij het uitvoeren van onze missie. Daardoor dromen wij van een optimale samenwerking tussen inter- en multidisciplinaire zorgprofessionals  binnen alle lijnen.

Wat kan jij, als therapeut, verwachten van het pijnnetwerk?

Het netwerk beoogt een bijdrage te leveren aan het delen van kennis over chronische pijn. Om deel te nemen aan het netwerk vragen we u eendaagse afstemmingsscholing te volgen. Facultatief zal er in de toekomst meer onderwijs gegeven worden (na- en bijscholing, ICT, symposia). Verder bied het netwerk mogelijkheden bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het domein bieden we tevens een maandelijks referaat, website met actualiteiten over pijn, intervisiegroepen en een jaarlijks symposium.

Het betreft een open netwerk, echter is het nog in de opstartfase, waarbij er vele organisatorische uitdagingen het pad zullen kruisen. Hierdoor zal het netwerk kleiner in opzet zijn in de start, om te kunnen groeien in de beoogde vorm om zodoende de regio Groot Groningen goed te kunnen bedienen.

Wat verwachten wij van jou?

Wij hopen op enthousiaste fysiotherapeuten die de ontwikkelingen omtrent chronische pijn op nauwe voet volgen en een positieve bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de zorg voor deze patiëntengroep. Ons ideaal is dat we een samenwerkingsverband ontwikkelen waar alle deelnemers bereid zijn met regelmaat kennis te halen en te brengen.